Informačný portál www.stavarina.sk je navrhnutý ako ucelený online nástroj pre združovanie jednotlivých poskytovateľov a využívateľov stavebnej a dopravnej techniky.

Ponuková časť bude obsahovať databázu aktuálnych a prehľadných informácií o voľných zdrojoch stavebnej a dopravnej techniky a ich obsadenosti, zobrazí voľné zdroje všetkých zaregistrovaných podnikateľských subjektov, ktoré si zákazník vyhľadá podľa požadovaných kritérií, porovná ponuky a následne sa bude môcť zákazník priamo skontaktovať s dodávateľom a zabezpečiť si požadovanú techniku na požadovaný čas.

Dopytová časť bude orientovaná na požiadavky na techniku – registrovaný zákazník bude môcť zadávať na portál svoje požiadavky na techniku, rozsah a čas jej potreby a na základe zadefinovaného dopytu bude môcť prijímať ponuky jednotlivých poskytovateľov / dodávateľov.

Produkt bude slúžiť v prospech efektívnejšej a jednoduchšej práce pri vyhľadávaní na princípe vyhľadávacích a porovnávacích portálov.

Súčasťou portálu budú aj základné legislatívne informácie súvisiace s využívaním a používaním stavebnej a dopravnej techniky, rady, odporúčania, skúsenosti a aj videonávody, ako správne umiestniť a označiť ťažký náklad počas prepravy, ako s ním správne manipulovať, aby sa predišlo škodám a úrazom. Uvedené informácie budú aktualizované v nadväznosti na zmenu legislatívy v tejto oblasti tak, aby portál poskytoval aktuálne a vecné informácie a návody aj v tejto čisto informatívnej polohe.