Spoločnosť FANCY PHARMACY, a. s. sa od svojho vzniku zameriavala na vývoj a distribúciu vlastných doplnkov výživy. Skúsený tím ľudí vytvoril základ pre úspešné etablovanie sa spoločnosti na trhu výživových doplnkov už po necelých dvoch rokoch jej fungovania. Portfólio vlastných produktov je doplnené sortimentom domácich aj zahraničných produktov na báze priamych zmluvných kontraktov s výrobcami alebo autorizovanými distribútormi. S vlastnými produktami sa spoločnosť presadila aj na zahraničných trhoch, ako jedna z mála slovenských spoločností je držiteľkou amerického FDA certifikátu umožňujúceho export výrobkov na americký trh.

Počas fungovania sa spoločnosti osvedčil najmä e-shop a online spôsob komunikácie so zákazníkmi. Berúc do úvahy, že prevažná časť populácie hľadá informácie v prvom rade online z dôvodu časovej a nákladovej efektívnosti a očakáva ich vecnosť, aktuálnosť a dostupnosť v čase podľa vlastnej potreby, bez nutnosti akejkoľvek ďalšej komunikácie, pri rozširovaní svojho záberu sa spoločnosť zamerala na trh poskytovania online služieb a informácií. Takéto smerovanie spoločnosti podporuje aj progresívny trend predaja cez internet využívajúci viaceré formy predajných kanálov. Ten neustále motivuje náš tím k zdokonaľovaniu v oblasti internetového marketingu a rozširovaniu ponuky služieb v tejto oblasti pre externé subjekty.

V rámci diverzifikácie svojej činnosti spoločnosť FANCY PHARMACY, a. s. odštartovala projekt stavarina.sk, ktorého cieľom je vytvoriť na trhu výrazný prelom v sprostredkovaní prenájmu stavebnej a dopravnej mechanizácie na Slovensku. Nový portál aj napriek diametrálne odlišnému obsahovému zameraniu zapadne do portfólia spoločnosti práve vďaka tomu, že pôjde o elektronický nástroj na podporu obchodovania na slovenskom trhu.

Projekt podporili